Μητρώο

Το Συμβούλιο Εγγραφής καταρτίζει και τηρεί Μητρώο Λογοπαθολόγων, το οποίο δημοσιεύεται κάθε χρόνο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
Το Συμβούλιο Εγγραφής καταχωρεί στο Μητρώο, όλα τα ονόματα των εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων που έχουν πληρώσει το τέλος εγγραφής και τους έχει χορηγηθεί το πιστοποιητικό εγγραφής. Το Πιστοποιητικό Εγγραφής συνιστά τη μοναδική απόδειξη ότι κάποιος επαγγελματίας είναι εγγεγραμμένος Λογοπαθολόγος.

 

Στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων, καταγράφονται μεταξύ άλλων τα προσόντα των εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων. Οι εγγεγραμμένοι Λογοπαθολόγοι καλούνται να αποστέλλουν στο Συμβούλιο επιπρόσθετα προσόντα που αποκτούν.

Σαν επιπρόσθετα προσόντα έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, μετεκπαίδευση ή σεμινάρια διάρκειας πέραν των τριών μηνών, που έχουν συνάφεια με τον κλάδο της Λογοθεραπείας.

 

Στο πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το μητρώο το οποίο περιλαμβάνει τους επαγγελματίες που έχουν εγγραφεί μέχρι τον Σεπτέμβριο 2022.

 

ΜΗΤΡΩΟ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022