Επικοινωνία

Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων

Διεύθυνση Γραφείου:


Ανδρέα Δημητρίου 30Α,
2024 Στρόβολος
Λευκωσία

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:


Τ.Θ. 16138
2086 Λευκωσία – Κύπρος

 

Ώρες Γραφείου:

Δευτέρα 12:00 – 17:00
Τετάρτη 09:00 – 13:00

 

Τηλέφωνο Γραφείου: 22210456
Κινητό Τηλέφωνο: 99937613
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@strc.org.cy

Επικοινωνήστε μαζί μας