Επικοινωνία

Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων

Διεύθυνση Γραφείου:


Ανδρέα Δημητρίου 30Α,
2024 Στρόβολος
Λευκωσία

 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:


Τ.Θ. 16138
2086 Λευκωσία – Κύπρος

 

Ώρες Γραφείου:
Τετάρτη 10.00 – 13.00
Παρασκευή 14.00 – 17.00

 

Τηλέφωνο Γραφείου: 22210456
Κινητό Τηλέφωνο: 99937613
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@strc.org.cy

Langebrogade 1DK-1411 Copenhagen

+0080-33-666-234

yourmail@office.net

Επικοινωνήστε μαζί μας