Οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης Εγγραφής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ EΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

 

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

 

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο της αίτησης και ακολουθήστε τις πιο κάτω οδηγίες.

 

Σύμφωνα με τον Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμου του 2001 και 2004 του 2021 (περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων (τροποποιητικός) Νόμος του 2021) (Ν136(Ι)/2001)  είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο μητρώο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου και η εξασφάλιση ετήσιας  Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

Η αίτηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη κατάλληλα για να προχωρήσει για αξιολόγηση στο Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου. Η απόφαση του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων σας αποστέλλεται γραπτώς μέσα σε περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρως συμπληρωμένης αίτησης.

Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη μένει σε εκκρεμότητα μέχρι να συμπληρωθούν ή επισυναφθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

Για τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινίσεις που αφορούν τη συμπλήρωση της αίτησης, μπορείτε να αποταθείτε στο Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων στο τηλέφωνο 22210456 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@strc.org.cy.

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Αίτηση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεομοιότυπου δεν γίνεται αποδεκτή.

Η συμπληρωμένη αίτηση για εγγραφή μπορεί να παραδοθεί με το χέρι στο γραφείο του Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου στη διεύθυνση Ανδρέα Δημητρίου 30Α,
2024 Στρόβολος, Λευκωσία ή να αποσταλεί ταχυδρομικώς, κατά προτίμηση με συστημένο ταχυδρομείο, προς:

 

Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων

Τ.Θ. 16138
2086
 Λευκωσία – Κύπρος

 

Γ. ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ  ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 

Έκδοση του «Πιστοποιητικού Εγγραφής»:

 

Όταν η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο εγκριθεί, τότε θα πρέπει να πληρωθεί το τέλος εγγραφής που ανέρχεται στα €51.26 για την έκδοση του Πιστοποιητικού Εγγραφής. (Σύμφωνα με το άρθρο 4(1) των Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κανονισμών του 2005)

 

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής συνιστά τη μοναδική απόδειξη ότι ο/η επαγγελματίας είναι Λογοπαθολόγος, εγγεγραμμένος/η από το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου.

 

Το Πιστοποιητικό αποστέλλεται αφού γίνει η πληρωμή των €51.26 στο λογαριασμό του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων. Μόλις γίνει ενημέρωση για την πληρωμή τότε θα ετοιμάζεται και θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς το Πιστοποιητικό Εγγραφής.

 

Έκδοση «Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος»:

Σε περίπτωση που προτίθεστε να εργαστείτε στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά το τρέχον έτος και να ασκήσετε το επάγγελμα, πρέπει να αποκτήσετε ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος. Σύμφωνα με τον Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμο 136(Ι)/2001/Μέρος IV/ άρθρο 9(1), «κανένας εγγεγραμμένος λογοπαθολόγος μπορεί να ασκεί το επάγγελμα εκτός αν έχει λάβει από το Συμβούλιο Εγγραφής ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος». Η άδεια άσκησης
επαγγέλματος θα σας σταλεί αφού γίνει η πληρωμή των €34.17 στο λογαριασμό του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων.

 

 

Μπορείτε να πληρώσετε για την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής σας στο μητρώο λογοπαθολόγων ή την ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος με:

 

 

 1. Μεταφορά / Κατάθεση μετρητών / Τραπεζική εντολή στον πιο κάτω τραπεζικό λογαριασμό:

 

Τράπεζα: Ελληνική Τράπεζα

Όνομα Λογαριασμού:  SYMVOULIO EGRAFIS LOGOPATHOLOGON

Αριθμός Λογαριασμού: 121-01-346304-01           IBAN:  CY80005001210001210134630401

Hellenic Bank SWIFT: HEBACY2N

 

*Αν η κατάθεση που θα κάνετε είναι σε ΜΕΤΡΗΤΑ, τότε θα πρέπει να καταθέσετε επιπλέον 3 ευρώ (34,17 + 3,00) για κάλυψη των τραπεζικών χρεώσεων.

**Όταν κάνετε την πληρωμή παρακαλούμε όπως σημειώσετε το ονοματεπώνυμό σας και τον Αριθμό Μητρώου σας στο πεδίο «λεπτομέρειες».

 

2.Διαδικτυακή Πληρωμή μέσω της ιστοσελίδας του ΣΕΛ

 

3.Πληρωμή με κάρτα στα γραφεία του ΣΕΛ

 

Κατόπιν συνεννόησης με την γραμματέα, τις ώρες λειτουργίας του γραφείου.

 

 

 

 

 

Δ. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Η Αίτηση συνοδεύεται με τα πιο κάτω έγγραφα:

 

 1. Πτυχίο/α στη Λογοπαθολογία/Λογοθεραπεία.
 2. Αναλυτική κατάσταση μαθημάτων (original transcripts).
 3. Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΚΥΣΑΤΣ

(Σημ. ΔEN χρειάζεται για απόφοιτους δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου).

 1. Βεβαίωση/ Πιστοποίηση ολοκλήρωσης των ωρών κλινικής/πρακτικής άσκησης από το Πανεπιστήμιο.
 2. Έγχρωμο φωτοαντίγραφο του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας που να είναι σε ισχύ ή της σελίδας του Διαβατηρίου που να φαίνεται καθαρά η φωτογραφία και τα στοιχεία του αιτητή/ της αιτήτριας που να είναι σε ισχύ.
 3. Πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου / μετωπικός τύπος εικόνας.
 4. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί τους τελευταίους 3 μήνες και να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο αιτητής/ η αιτήτρια διαμένει στην Κύπρο πέρα των 6 μηνών το πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου πρέπει να εκδίδεται από την Αστυνομία Κύπρου. Σε περίπτωση διαμονής μικρότερης διάρκειας, το πιστοποιητικό πρέπει να εκδίδεται από την χώρα προέλευσης του αιτητή/ της αιτήτριας.
 5. Για αιτητές/ αιτήτριες αλλοδαπής χώρας: πιστοποιητικό εγγραφής και άσκησης της Λογοπαθολογίας, σε ισχύ σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας προέλευσης του αιτητή/ της αιτήτριας (όταν ο αιτητής/ η αιτήτρια ασκεί ή έχει ασκήσει το επάγγελμά του Λογοπαθολόγου σε άλλη χώρα).

 

* Τα έγγραφα των σημείων 1-6 πρέπει να είναι πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα.

 

 

 

Δ1. Επικύρωση Συνοδευτικών Εγγράφων

 

 • Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από αρχές ή οργανισμό άλλου κράτους πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα, σύμφωνα με τον περί της Συμβάσεως περί Καταργήσεως της Υποχρέωσης προς Νομιμοποίησιν Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων (Κυρωτικός) Νόμο του 1972 (σφραγίδα Apostille).
 • Σε περίπτωση που τα συνοδευτικά έγγραφα έχουν εκδοθεί από αρχή ή οργανισμό κράτους που δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση περί Καταργήσεως της Υποχρεώσεως προς Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων, που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 05.10.1961 (Apostille), αυτά θα πρέπει να φέρουν διπλωματική πιστοποίηση.
 • Όπου το συνοδευτικό έγγραφο που ζητείται είναι αντίγραφο, αυτό θα πρέπει να είναι επικυρωμένο κατά τον ίδιο τρόπο.

 

Δ2. Γλώσσες Συνοδευτικών Εγγράφων

 

-Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται με την αίτηση, θα πρέπει να είναι στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους σε μια από αυτές τις γλώσσες

-Για την μετάφραση προστρέξτε στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών το οποίο βρίσκεται στο https://www.pio.gov.cy/μητρωομεταφραστων.html

 

 

Ε. Γλωσσικές Απαιτήσεις Άσκησης Επαγγέλματος

 

– Με βάση το εδάφιο (1) και (2) του άρθρου 7Α του περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 για άσκηση του επαγγέλματος οπουδήποτε στη Δημοκρατία είναι απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

– Για την πιστοποίηση της γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας από αιτητές/ αιτήτριες που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι η Ελληνική, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού επιτυχίας στις εξετάσεις που διεξάγονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ή οποιασδήποτε βεβαίωσης ή πιστοποιητικού που αποδεικνύει το επίπεδο πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας από άλλο αναγνωρισμένο φορέα από τη χώρα προέλευσης του προσώπου το οποίο αιτείται την εγγραφή στο Μητρώο.

 

 

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Σας γνωστοποιείται ότι στα πλαίσια εφαρμογής των Οδηγιών 2005/36/ΕΚ / 2013/55/ΕΚ και 2006/123/ΕΚ και της εναρμονιστικής νομοθεσίας Νόμος 31(Ι)2008 και Νόμος 76(Ι)2010, αντίστοιχα, το Συμβούλιο, για σκοπούς απλοποίησης των διαδικασιών και της διοικητικής συνεργασίας που απαιτείται για την εξέταση αίτησης εγγραφής μέλους, μπορεί, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά ΙΜΙ , να ζητήσει και να πάρει πληροφορίες που αφορούν τον αιτητή από την Αρμόδια Αρχή άλλου κράτους μέλους, στην οποία ο αιτητής/ αιτήτρια έχει δηλώσει ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος.

Επίσης σε περίπτωση όπου πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο που τηρεί το Συμβούλιο, υποβάλει αίτημα για εγγραφή σε Μητρώο Αρμόδιας Αρχής άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, το Συμβούλιο, για σκοπούς απλοποίησης των διαδικασιών και της διοικητικής συνεργασίας που απαιτείται για την εξέταση αίτηση εγγραφής μέλους, εφόσον του ζητηθεί, μπορεί, μέσω του συστήματος ΙΜΙ, να κοινοποιήσει στην Αρμόδια Αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, πληροφορίες που αφορούν τον αιτητή σχετικές με το αντικείμενο της αίτησης εγγραφής του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ΙΜΙ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/imi-net ή να συνδεθείτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανία και Τουρισμού: http://www.mcit.gov.cy