Παλαιότερα Συμβούλια Εγγραφής


ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
Με ημερομηνία διορισμού 04/11/2021 – 03/11/2023

Πρόεδρος: Έλενα Θεοδώρου
(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Χατζηθωμάς
(Διορισθείς από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας)
Γραμματέας: Άντρη Μιχαηλίδου
(Διορισθείσα από το Υπουργείο Υγείας)
Ταμίας: Μαρίνα Χαραλάμπους

(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)
Μέλος: Μαρίνα Λάμπου
(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)

Μέλος: Έλενα Γιάγκου

(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)

Μέλος: Αννίτα Κουσουλίδου

(Διορισθείσα από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαιάς)

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
Με ημερομηνία διορισμού 09/10/2019 – 08/10/2021

Πρόεδρος: Λουΐζα Βωνιάτη
(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)
Αντιπρόεδρος: Μαρίνα Λάμπου
(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)
Γραμματέας: Μαρία Κυριάκου-Σολομωνίδου
(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)
Ταμίας: Νίκη Προδρομίτου
(Διορισθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού)

Μέλος: Άντρη Κυπριανού
(Διορισθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού)

Μέλος: Ιφιγένεια Οικονομίδου
(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)

Μέλος: Μαίρη Κωνσταντίνου
(Διορισθείσα από το Υπουργείο Υγείας)

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
Με ημερομηνία διορισμού 18/05/2017 – 17/05/2019

Πρόεδρος: Δέσπω Μηναϊδου
(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)
Αντιπρόεδρος: Λουίζα Βωνιάτη
(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)
Γραμματέας: Θόη Ασβεστά
(Διορισθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού)
Ταμίας: Άντρη Παπαλεοντίου
(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)
Μέλος: Έλενα Μαυροκωνσταντή
(Διορισθείσα από το Υπουργείο Υγείας)
Μέλος: Άντρη Μιχαηλίδου
(Διορισθείσα από το Υπουργείο Υγείας)
Μέλος: Άντρη Ζενιου
(Εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
Με ημερομηνία διορισμού 10/12/2014 – 10/12/2016

Πρόεδρος: Λουίζα Δαμιανού
(εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)
Αντιπρόεδρος: Γιαννούλα Αμπίζα Στυλιανίδου
(εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)
Γραμματέας: Άντρη Παπαλεοντίου
(εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)
Ταμίας: Νίκη Προδρομίτου
(διορισθείσα από το Υπουργείο Παιδείας)
Μέλος: Αντωνιέτα Τουμαζή
(διορισθείσα από το Υπουργείο Υγείας)
Μέλος: Λουίζα Βωνιάτη
(διορισθείσα από το Υπουργείο Παιδείας)
Μέλος: Μαρία Καστράππη (εκλεγείσα από την ολομέλεια του Συλλόγου)

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Με ημερομηνία διορισμού 13/10/2012 – 12/10/2014

Πρόεδρος: Λία Χατζηγεωργίου – Ταπάκη (εκλέχτηκε από ολομέλεια)
Αντιπρόεδρος: Φώφη Κωνσταντινίδου
(εκλέχτηκε από ολομέλεια)
—Άντρη Πιτσιλλίδου
(διορισμός από Υπουργείο Υγείας)
Ταμίας: Αννίτα Κουσουλίδου
(διορισμός από Υπουργείο Παιδείας)
—Γιαννούλα Αμπίζα Στυλιανίδου
(διορισμός από Υπουργείο Υγείας)
Υπεύθυνη για θέματα Ε.Ε.: Θόη Ασβεστά
(εκλέχτηκε από ολομέλεια)
—Λουίζα Δαμιανού (εκλέχτηκε από ολομέλεια)

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
Με ημερομηνία διορισμού 13/10/2010 – 12/10/2012

Πρόεδρος: Λία Χατζηγεωργίου – Ταπάκη
(εκλέγηκε από γενική συνέλευση του συλλόγου)
Αντιπρόεδρος: Φώφη Κωνσταντινίδου
(εκλέγηκε από γενική συνέλευση του συλλόγου)
Γραμματέας: Μαρίνα Καλλιμάχου
(εκλέγηκε από γενική συνέλευση του συλλόγου)
Ταμίας: Αννίτα Κουσουλίδου
(Υπουργείο Παιδείας)
Υπεύθυνη για θέματα ΓΕΣΥ: Μαίρη Κωνσταντίνου
(Υπουργείο Υγείας)
Υπεύθυνη για θέματα Ε.Ε.: Θόη Ασβεστά
(εκλέγηκε από γενική συνέλευση του συλλόγου)
Μέλος: Λεοντία Παυλίδου (Υπουργείο Παιδείας)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
Με ημερομηνία διορισμού 5/11/2008

ΜΕΛΗ
Θόη Φωτίου Ασβεστά
Εκλέγηκε από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
(Πρόεδρος)
Στέλιος Ανδρέου
Εκλέγηκε από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου (Αντιπρόεδρος)
Άντρη Μιχαηλίδου
Υπουργείο Υγείας (Ταμίας)
Λεοντία Παυλίδου
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Άντρη Νεοκλέους Κοντού
Εκλέγηκε από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
Αννίτα Κουσουλίδου
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Έλενα Αγαθαγγέλου
Εκλέγηκε από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ
Με ημερομηνία διορισμού 27/07/2006

ΜΕΛΗ
Άντρη Μιχαηλίδου
Λεοντία Παυλίδου
Θόη Φωτίου Ασβεστά
Στέλιος Ανδρέου
Άντρη Κοντού
Δέσπω Μηναΐδου
Κάκια Πετεινού

ΠΡΩΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ 
ΜΕΛΗ
Άντρη Μιχαηλίδου – Υπουργείο Υγείας
Λεοντία Παυλίδου – Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Θόη Φωτίου Ασβεστά – Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Μαρία Χριστοπούλου – Ιδιώτης Λογοπαθολόγος
Κάκια Πετεινού – Ιδιώτης Λογοπαθολόγος
Δέσπω Μηναΐδου – Ιδιώτης Λογοπαθολόγος
Μαρίνα Καλλιμάχου – Ιδιώτης Λογοπαθολόγος
Στις 3.2.2005 οι Ιδιώτες Λογοπαθολόγοι αντικαταστάθηκαν από τα πρόσωπα που εκλέγηκαν και υποδείχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων και ήταν οι εξής:
Στέλιος Ανδρέου
Άντρη Νεοκλέους Κοντού
Δέσπω Μηναΐδου
Κάκια Πετεινού