ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνεχιζόμενης Εκπαιδευτικής Επιμόρφωσης, μετά από συνεδρία της στις 12 Απριλίου 2024, αξιολόγησε εκπρόθεσμα αιτήσεις, κατ’ εξαίρεση, για σεμινάρια που έγιναν από τον ΣΥΕΛ πριν τη σύσταση της και αποφάσισε όπως τα πιο κάτω μοριοδοτηθούν ως ακολούθως:

 

  1. Ημερομηνία: 09/09/2023
    Τίτλος: Λογοθεραπευτική Αξιολόγηση και Ψυχομετρικές Ιδιότητες των εργαλείων αξιολόγησης Αριθμός Μορίων: 5
  2. Ημερομηνία: 07/10/2023
    Τίτλος: Επαυξητική και Εναλλακτική Επικοινωνία: Αριθμός Μορίων: 2,5
  3. Ημερομηνία: 10 & 11/02/2024 Τίτλος: Σεμινάριο Κλινικής ΕποπτείαςΑριθμός Μορίων: 14,5
  4. Ημερομηνία: 16-18/02/24 1ο γκρουπ, 23-25/02/24 2ο γκρουπ Τίτλος: Introduction to PROMPT
    Αριθμός Μορίων: 18