ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

 

Το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου σε συνεδρίαση του στις 18 Ιανουαρίου 2024, αποφάσισε οι φορείς παροχής επιμορφωτικών δραστηριοτήτων που υπάγονται στον Δημόσιο (ίσως και ευρύτερο δημόσιο τομέα), όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και Αρμόδιος Τομέας Εκπαίδευσης του Ο.ΚΥ.Π.Υ, που ενδιαφέρονται να καταστούν ως Αναγνωρισμένοι Φορείς Επιμορφωτικών Δραστηριοτήτων, υποχρεούνται να συμπληρώνουν και υποβάλλουν προς την ΕΣΕΕ την αίτηση για εξέταση (βλ. Οδηγός για Φορέα) αλλά δεν απαιτείται να υποβάλουν το τέλος υποβολής αίτησης.