Διαδικασία εγγραφής στο μητρώο

Εγγραφή στο Μητρώο Λογοπαθολόγων Κύπρου

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Σύμφωνα με τον Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμου του 2001 και 2004 του 2021 (περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων (τροποποιητικός) Νόμος του 2021) (Ν136(Ι)/2001)  είναι υποχρεωτική η εγγραφή στο μητρώο Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου και η εξασφάλιση ετήσιας  Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος.

Η αίτηση πρέπει να είναι συμπληρωμένη κατάλληλα για να προχωρήσει για αξιολόγηση στο Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου. Η απόφαση του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων σας αποστέλλεται γραπτώς μέσα σε περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρως συμπληρωμένης αίτησης.

Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη μένει σε εκκρεμότητα μέχρι να συμπληρωθούν ή επισυναφθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

Δεν χρειάζεται να γίνει οποιαδήποτε πληρωμή σε αυτό το στάδιο εξέτασης της αίτησης.
Με την παραλαβή της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, αποστέλλεται άμεσα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωση παραλαβής της αίτησης και ακολουθεί ενημέρωση του αιτητή για τυχόν στοιχεία/ έντυπα που υπολείπονται από την αίτηση.

 

Η συμπληρωμένη αίτηση για εγγραφή μπορεί να παραδοθεί με το χέρι στο γραφείο του Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου στη διεύθυνση Ανδρέα Δημητρίου 30Α,
2024 Στρόβολος, Λευκωσία ή να αποσταλεί ταχυδρομικώς, κατά προτίμηση με συστημένο ταχυδρομείο, προς:

Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων

Τ.Θ. 16138
2086
 Λευκωσία – Κύπρος

Όταν η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο εγκριθεί, τότε θα πρέπει να πληρωθεί το τέλος εγγραφής που ανέρχεται στα €51.26 για την έκδοση του Πιστοποιητικού Εγγραφής. (Σύμφωνα με το άρθρο 4(1) των Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κανονισμών του 2005)

Το Πιστοποιητικό Εγγραφής συνιστά τη μοναδική απόδειξη ότι ο/η επαγγελματίας είναι Λογοπαθολόγος, εγγεγραμμένος/η από το Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων Κύπρου.

Το Πιστοποιητικό αποστέλλεται ταχυδρομικώς αφού γίνει η πληρωμή των €51.26 στο λογαριασμό του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων.

Σε περίπτωση που προτίθεστε να εργαστείτε στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά το τρέχον έτος και να ασκήσετε το επάγγελμα, πρέπει να αποκτήσετε ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος. Σύμφωνα με τον Περί Εγγραφής Λογοπαθολόγων Νόμο 136(Ι)/2001/Μέρος IV/ άρθρο 9(1), «κανένας εγγεγραμμένος λογοπαθολόγος μπορεί να ασκεί το επάγγελμα εκτός αν έχει λάβει από το Συμβούλιο Εγγραφής ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος». Η άδεια άσκησης
επαγγέλματος θα σας σταλεί ηλεκτρονικά αφού γίνει η πληρωμή το ποσό των €34.17 στο λογαριασμό του Συμβουλίου Εγγραφής Λογοπαθολόγων.

Για τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινήσεις που αφορούν τη συμπλήρωση της αίτησης, μπορείτε να αποταθείτε στο Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων στο τηλέφωνο 22210456 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@strc.org.cy.

 

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφήςDOWNLOAD pdf

 

Οδηγίες για συμπλήρωση της αίτησης DOWNLOAD pdf